BIOGRAPHICA


Основанием к словнику русских журналистов Эстонии послужил справочник Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675–1940 / Toim. E. Annus. Tallinn, 1993 и личная картотека к биографическому словарю русских деятелей в Эстонии проф. С. Г. Исакова с дополнениями архивных материалов и библиографии Т. К. Шор. Работа была осуществлена авторами в течение 2012–2013 гг. в рамках проекта Eesti ajakirjanike biograafiline leksikon (TÜ Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu, Projekt EKKM12-267, Peeter Vihalemm (juht), Anu Pallas, Roosmarii Kurvits (põhitäitjad), 1912–1913).


Биографические справки о русских журналистах в Эстонии до 1940 года

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Э | Ю | Я